Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen​

Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n ohella eri tahot tekevät työtä Jyväskylän keskustan kehittämiseksi.

Kysely Jyväskylän ydinkeskustan elinvoimaisuuden kehittämiseksi – Keskustavisio 2030

Jyväskylän kaupunki on julkistanut avoimen nettikyselyn, jonka avulla kerätään asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden näkemyksiä ja ehdotuksia kaupungin ydinkeskustan kehittämiseksi seuraavien 5 – 7 vuoden aikana. Kysely on laadittu siten, että sen avulla voi perehtyä keskustan kehittämisen pulmiin ja antaa niihin omia ratkaisuehdotuksia.

Kyselyyn voi osallistua täältä.

Avoimiin vastauksiin perustuva ideakysely on avoinna Jyväskylän kaupungin nettisivuilla 11.4. saakka.

Jyväskylän keskusta 3.0 -hanke

Jyväskylän keskustan kehittämishanke on yksi kaupungin neljästä strategisesta kaupunkikehittämisen alustasta. Tavoitteena on kasvattaa keskustan elinvoimaisuutta ja imua niin asuinpaikkana kuin yritysten sijaintipaikkana ja merkittävänä työssäkäyntialueena. Keskustavisio 2030 mukaisesti edistetään ja viedään eteenpäin hankkeita, jotka lisäävät keskustan vetovoimaisuutta asumisen, palvelujen, kulttuurin ja tapahtumien keskuksena.

Tapahtumakaupunki Jyväskylä

Mietitkö tapahtuman järjestämistä Jyväskylän keskustassa? Tapahtumakaupunki Jyväskylä-sivustolta saat parhaat vinkit ja ohjeet tapahtuman järjestämiseen Jyväskylässä.

Visit Jyväskylä

Visit Jyväskylän tehtävänä on markkinoida Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna sekä tarjota tietoa kaupungista, käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista matkailijoille ja seudun
asukkaille. Tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun yleistä vetovoimaa ja elinkeinoelämää, lisätä Jyväskylän alueelle suuntautuvaa matkailua ja seurata alueen matkailuelinkeinon kehittymistä.