Keskustan kehittäminen

Jyväskylän sydämessä ry:n ohella eri tahot työtä Jyväskylän keskustan kehittämiseksi.

Jyväskylän Keskustavisio 2030

Jyväskylän keskustavisio 2030 on kokonaisnäkemys keskustan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä. Visio sisältää linjaukset myös liikenteen, yritystoiminnan ja kulttuurin kehittämisestä.

Jyväskylän keskustavisio 2030:n tavoitteet:

  • Asukkaiden määrä on kaksinkertaistanut yli 30 000 asukkaaseen (keskusta-alueella 15 500 asukasta v. 2017)
  • Ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus
  • Kulttuurin ja taiteen monipuolinen alusta, joka tarjoaa runsaasti uusia syitä saapua keskustaan
  • Helposti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Jyväskylän keskusta 3.0 -hanke

Jyväskylän keskustan kehittämishanke on yksi kaupungin neljästä strategisesta kaupunkikehittämisen alustasta. Tavoitteena on kasvattaa keskustan elinvoimaisuutta ja imua niin asuinpaikkana kuin yritysten sijaintipaikkana ja merkittävänä työssäkäyntialueena. Keskustavisio 2030 mukaisesti edistetään ja viedään eteenpäin hankkeita, jotka lisäävät keskustan vetovoimaisuutta asumisen, palvelujen, kulttuurin ja tapahtumien keskuksena.

Tapahtumakaupunki Jyväskylä

Mietitkö tapahtuman järjestämistä Jyväskylän keskustassa? Tapahtumakaupunki Jyväskylä-sivustolta saat parhaat vinkit ja ohjeet tapahtuman järjestämiseen Jyväskylässä.

Visit Jyväskylä Region

Visit Jyväskylä regionin tehtävänä on markkinoida Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna sekä tarjota tietoa kaupungista, käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista matkailijoille ja seudun
asukkaille. Tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun yleistä vetovoimaa ja elinkeinoelämää, lisätä Jyväskylän alueelle suuntautuvaa matkailua ja seurata alueen matkailuelinkeinon kehittymistä

Jyväskylän sydämessä